Slovník pojmů

Detail článku

Váš AffilBox byl uzamčen
Neobdrželi jsme od vás platbu za prodloužení licence. Vaši partneři se do systému nemohou přihlásit. Prosím prodlužte si vaši licenci, abyste mohli opět naplno využívat sílu partnerské spolupráce.
: close

Affiliate marketing je poměrně nové odvětví (obzvláště v ČR) a proto jsou většině lidí, kteří se s tímto oborem seznamují, cizí některé pojmy (CPA, lead apod.). Tento slovník pojmů z affiliate marketingu vám pomůže se lépe orientovat a pochopit o čem se mluví.


Ad – Inzerát / reklama (z anglického advertisement)

Affiliate Manager – Správce provizního programu, stará se o partnery a vylepšování nabídky, bannerů apod.

Affiliate Marketing – Partnerský marketing (doslova "Přáteslký")

Affiliate Network – Provizní síť spravující větší množství provizních programů. Síť má velké množství zaregistrovaných partnerů, kteří propagují nabídky obchodníků.

Affiliate odkaz – Odkaz na stránky obchodníka s parametrem, který identifikuje partnera, který přivedl zákazníka. např. www.affilbox.cz?a_box=123 – parametr a_box určuje komu bude přiřazena provize.

Banner – Grafický reklamní prvek

CJ – CommisionJunction.com – jedna z nejstarších a nejoblíbenějších provizních sítí na světě. Působí také na našem trhu.

Cookie – Textový soubor v prohlížeči, který slouží k uchovávání informací pro pozdější použití. V affiliate se do něj uloží např. informace, odkud zákazník přišel a kdo jej doporučil.  Pokud zákazník zavře prohlížeč a nakoupí později, tak je dle cookie přiřazena provize.

CPA – Cost per Acquisition – Cena za akci, může se jednat o objednávku, kontakt, vyplněný formulář apod.

CPC – Cost per Click – Cena za kliknutí.

CPL – Cost per Lead – Cena za kvalifikovaný kontakt.

CPM – Cost per Mil – Cena za 1000 zobrazení

CPO – Cost per Order – Cena za objednávku

CPS – Cost per Sale – Cena za prodej

CPV – Cost per View – Cena za jedno zobrazení

CTR – Click-through – Proklikovost

EPC – Earnings per click – Částka vydělaná na jeden klik

EPM – Earnings per mil – Výdělky na 1000 zobrazení

Fraud – Podvod – Vyklikávání vlastích inzerátů, objednávky přes vlastní affiliate odkaz atd.

Impression – Zobrazení reklamního prvku (banner, textová reklama)

Konverzní kód – Kód který je vkládán na děkovací stránku, který se stará o zaznamenání konverze.

Landing page – Speciální stránka na kterou vedou odkazy partnerů, která je vytvořena za účelem maximalizování počtu konverzí.

Lead – Kvalifikovaný kontakt. Kontakt, který byl schválen a odpovídá požadavkům.

Obchodník – V pojetí affiliate programu je to majitel e-shopu, nebo webové stránky, na kterou odkazují partneři a kde se uskutečňují konverze.

Partnerský program – Automatizovaný marketingový nástroj, kdy partneři doporučují produkty obchodníka a za uskutečněné nákupy, které doporučili, získávají provizi.

PPA – Pay per Acquisition – Platba za akci

PPC – Pay per Click – Platba za klik

PPI – Pay per Impression – Platba za zobrazení

PPL – Pay per Lead – Platba za kvalifikovaný kontakt

PPS – Pay per Sale – Platba za prodej

PPV – Pay per View – Platba za zobrazení stránky

Provize – Procentuální část z hodnoty objednávky, kterou obdrží partner za doporučení zákazníka.

Provizní síť – viz. Affiliate Network

ROI – Return of Investment – Návratnost investice. Toto číslo vyjadřuje, jak efektivně jsou využity prostředky k vytvoření profitu.

Shaving – Nekalá technika, kterou používají obchodníci k zatajení některých konverzí.

Split testing – Testování více verzí jedné stránky za účelem zlepšení konverzí.

Super affiliate – Partner, který přináší velké množství konverzí, stovky až tisíce měsíčně.

Tracking kód – Kód, který vkládá obchodník na své stránky. Slouží k uložení cookie v prohlížeči uživatele pro jeho pozdější identifikaci.

Trackovací pixel – Maličkatý obrázek, který si vkládají někteří partneři na stránky obchodníka, aby mohli nezávisle sledovat objednávky a mohli tak zamezit podvodům a Shavingu.

Traffic – Uživatelé, které partneři přivádí na stránky obchodníka.